Kalendář rezervací

V kalendáři se můžete podívat, zda pro vaši plánovanou návštěvu, oslavu či firemní akci bude volno.

Průchodnost hřiště je přibližně 40 osob za hodinu. Pokud tedy uvidíte menší rezervaci na vámi požadovaný čas, znamená to, že až do počtu 40 osob je hřiště pro vaši skupinu volné.

Od 11. 5. 2020 minigolf opět otevřen

AKTUÁLNĚ JE POTŘEBA PŘI HŘE V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY A INTERNÍMI NAŘÍZENÍMI OD KOTVA DODRŽOVAT TATO BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA:

 • sportování veřejnosti na vnitřních sportovištích je možné pouze s rozestupy (2 m) a s ochranou dýchacích cest
 • lze pořádat sportovní akce (veřejné i soukromé) v maximálním počtu 100 současně přítomných osob
 • výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro organizovaný sport (amatérský i profesionální), a to pouze pro sportovce; nařízení vlády však vyžaduje v prostorách obchodního domu povinnost nosit ochranu dýchacích cest - doporučujeme proto i organizovaným sportovcům prozatím nosit při sportovním výkonu roušky


DÁLE BYSTE MĚLI VĚDĚT, ŽE

 • stojany s dezinfekcí jsou umístěny u všech vchodů do obchodního domu
 • úklidová služba bude pravidelně dezinfikovat společné prostory, zejména exponovaná místa jako madla eskalátorů, výtahová tlačítka, prostory toalet, platební bankomaty aj.,
 • ostraha obchodního domu bude dbát na to, aby zákazníci ve společných prostorách dodržovali rozestupy
 • odpadkové koše se směsným odpadem, do kterých lze odstranit osobní ochranné prostředky (roušky, rukavice apod.) budou umístěny na všech patrech
 • obsluha minigolfu bude chtě nechtě aktivně bránit tomu, aby se zákazníci/hráči zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry
 • budeme zajišťovat řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky
 • budou umístěny dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci
 • naši pracovníci budou do odvolání nosit rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků
 • zajistíme informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel při vstupu do naší provozovny


PŘEDEM DĚKUJEME ZA VAŠE POCHOPENÍ A OHLEDUPLNOST.

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.